SINWATTANAสินวัฒนา คือ แพลตฟอร์มระดมทุนคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) ที่ได้พัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมให้บริการทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อจุดประสงค์ที่ต่างกันไป เริ่มตั้งแต่คนที่มีไอเดีย ระดมทุนเพื่อการผลิต เพื่อการขยายตลาด ตลอดจนถึงเพื่อทำให้ธุรกิจของคุณ และ EXIT สู่ตลาดและสาธารณะ

เราพร้อมขับเคลื่อน และสนับสนุนการเติบโตอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี โดยการเปิดกว้างทางความคิดบนรากฐานของการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยความเชื่อมั่นของเราที่ว่า “Funding Together”

เกี่ยวกับเรา

OUR OFFERINGSinwattana Equity Crowdfunding Portal is Licensed
by Securities Exchange Commission of Thailand

CROWDFUNDING

AT A GLANCEคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) เป็นนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสนองความต้องการทางการเงินของผู้คนทุกย่างก้าว เป็นการรวมตัวกันของคนที่มีใจเดียวกันที่ต้องการสนับสนุนในสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าดีในโครงการเพื่อสังคมรวมถึงโปรเจกต์การลงทุน เนื่องจากผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลในพอร์ตการลงทุนของพวกเขา นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางการต่อยอดธุรกิจที่มาจากผลคำแนะนำ และการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้คน เพื่อปรับเปลี่ยน แก้ไข ให้เข้ากับวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น ถือเป็นเครื่องมือในการทดสอบตลาดก่อนที่จะนำจำหน่ายจริงนั่นเอง

SUCCESS STORY+

Successful Project

+

Supporter

+

Funding (Baht)

Latest Update: August 20th ,2021

company-logo

โครงการ Food For Fighters “ข้าวเพื่อหมอ”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดส่งอาหารให้แก่ “นักรบแนวหน้า” หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ต่อสู้กับโรค COVID-19 ในโรงพยาบาลต่างๆ

ด้วยยอดเงินระดมทุน

1.48

ล้านบาท

SEE STORY

"Thank you to our frontline hero who continues to support and serve our communities with positivity, resilience and courage."

Panchana Vatanasathien

Founder of Food For Fighters

company-logo

Banana Cake Co.,LTD

Harrison Bucher, We are beef export

ร้านเนื้อที่สามารถระดมทุน Equity Crowdfunding สำเร็จเจ้าแรกในประเทศไทยระดมทุนเพื่อไปขยายสาขา

ด้วยยอดเงินระดมทุน

18.6

ล้านบาท

SEE STORY

The fundraising process has been a joy, and this signifies a new success in the future of the alternative finance industry.

Nuanlaong Srichumpon

CEO, Banana Cake Co.,Ltd.
“Harrison Butcher”

company-logo

Wealth Tech Fin CO.,LTD.

A.I. - based alternative finance on Mobile

แอพพลิเคชั่น พิโกไฟแนนซ์ เพื่อให้เงินกู้แก่ผู้มีรายได้น้อย ขยายการรองรับผู้ใช้ในหลายๆจังหวัด

ด้วยยอดเงินระดมทุน

11.7

ล้านบาท

SEE STORY

Crowdfunding takes some times to make an acceptable from people. But it is an opportunity for further business development from investors' questions.

Tavatchai Engbunmeesakul

CEO of Wealths

ติดต่อเรา

เปิดช่องทางรับฟัง
ใส่ใจทุกรายละเอียด
และหาทางออกร่วมกับคุณ

ติดต่อเราที่นี่

EVENTSALLIANCESCOLLABORATORS

tcels-logo
true-digital-park-logo
rocketventure-logo
tni-logo
sheilhul-islam-office-logo
stocktomorrow-logo
Thinkspace-logo

SINWATTANA IN THE PRESS

bangkok-post-logo
startup-sme-logo
marketingoops-logo
brand-buffet-logo

SOCIAL NETWORKWe are kindly to give suggestions about your idea or business and willing to answer all your questions

line-contact-icon

@Sinwattanacf


facebook-contact-icon

MESSENGER

HIRING

We are hiring a new genaration people to drive the thai smes with crowdfunding

VIEW OPENING JOBS
© 2021 Sinwattana. All rights reserved.

We use cookie to ensure that we give you the best experience on our website. Read cookie policy.