เกี่ยวกับเรา

เอกลักษณ์ความเป็นเรา

SINWATTANA'S

VALUES, VISION AND MISSIONเพราะแหล่งเงินทุนมีอยู่ทุกที่ และทุกปัญหามีทางออก เรา “SINWATTANA CROWDFUNDING” จึงมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะร่วมเป็นหนึ่งในการออกแบบประเทศ แก้ปัญหา และนำเสนอบริการเครื่องมือทางการเงินทางเลือก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรอย่างแท้จริง

วิสัยทัศน์

เราเชื่อว่าแพลตฟอร์มของเรา จะเป็น “Gateway to Asia through Thailand” และเรามุ่งเน้นที่จะสนับสนุนนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ๆ ของประเทศไทย รวมถึงพัฒนาศักยภาพของนวัตกรรมให้ได้รับเงินทุนสนับสนุนเพื่อต่อยอดธุรกิจ เราเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนสำคัญสำหรับการเปลี่ยน แปลงและช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการไทยไปได้ไกลถึงขีดสุด

พันธกิจ

  • เรามุ่งเน้นที่จะสนับสนุนและนำผลงานที่สร้างสรรค์ และนวัตกรรมออกสู่ทั่วโลก
  • เรามุ่งมั่นที่จะเป็น “กุญแจ” ในการแก้ไขปัญหาขององค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน

เปลี่ยนแปลง เพื่อสิ่งที่ดีกว่า

เราตั้งใจที่จะพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นตั้งแต่การขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ไปจนถึงการบรรเทาทุกข์ในช่วงเวลาที่เลวร้าย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างผลกระทบเชิงบวกผ่านโครงการที่เราดำเนินการ ในการสนับสนุนความก้าวหน้ามีรากฐานมาจากความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน “SDG” (ดูแผนภาพที่ 1) เศรษฐกิจหมุนเวียน – สีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ที่เป็นโมเดลใหม่ในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทย

sdg-goal-circle

TIMELINE

sinwattana-timeline

สินวัฒนาเปิดตัวภาพลักษณ์ใหม่ของแบรนด์และ เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น สินวัฒนา คราวด์ฟันดิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2021

Timeline Of Sinwattana

sinwattana-timeline

เริ่มก่อตั้งสินวัฒนา

2013

การบริการที่ไม่เหมือนใคร

เหตุผลที่ควร

เลือกระดมทุนกับสินวัฒนาsinwattana-crowdfunding-icon-passion-and-innovation
“มีความคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการที่แปรไปสู่นวัตกรรม”

องค์กรของเรามีทีมงานที่พร้อมเรียนรู้ พร้อมใช้ศักยภาพ และทักษะต่าง ๆ เพื่อเสริมเป้าหมายของลูกค้า เป็นเครื่องมือเร่งให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

sinwattana-crowdfunding-icon-transparency
“ใส่ใจรายละเอียด เพื่อผลลัพธ์ที่โปร่งใส”

องค์กรของเราใส่ใจทุกรายละเอียด โดยเริ่มตั้งแต่รับฟังทั้งวิสัยทัศน์และความตั้งใจของลูกค้าเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนไอเดียหรือธุรกิจ เราตระหนักถึงความหลากหลาย ซึ่งเป็นคุณค่าสำคัญสำหรับการพัฒนามนุษย์ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์และความโปร่งใส ในการทำงานของเรา

sinwattana-crowdfunding-icon-long-term-partnership
“สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน”

องค์กรของเรามีประสบการณ์ร่วมกับองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐ วิสาหกิจ และเอกชน เราเชื่อในคุณค่าของทุกความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อเรา

เปิดช่องทางรับฟัง
ใส่ใจทุกรายละเอียด
และหาทางออกร่วมกับคุณ

ติดต่อเราที่นี่
© 2021 Sinwattana. All rights reserved.

We use cookie to ensure that we give you the best experience on our website. Read cookie policy.