FUNDING SHOULD NEVER

BE A SHOWSTOPPER

สินวัฒนาคือเว็บไซด์คลาวด์ฟันดิ้งที่เชื่อถือได้ในประเทศไทย

อ่านเพิ่ม

สินวัฒนา คือ ใคร

สินวัฒนา คือ คลาวด์ฟันดิ้งแพลตฟอร์ม ที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท ฟีนิกซิคท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2557 นำโดยคุณเควก หงส์ สิน ซึ่งมีความตั้งใจที่จะให้บริการคลาวด์ฟันดิ้งสู่คนไทย และเล็งเห็นว่าคลาวด์ฟันดิ้งนั้นสามารถทำประโยชน์แก่ผู้คนได้มากมายมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง นวัตกรรม, การพัฒนาชุมชน, การลงทุน และอื่นๆ เพราะเราเชื่อว่า “การระดมทุนไม่ควรที่จะเป็นอุปสรรค โดยเฉพาะกับบุคคลหรือธุรกิจที่มีความตั้งใจและต้องการเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสิ่งที่สามารถทำให้โลกก้าวหน้าและพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น

เกี่ยวกับสินวัฒนา

โดยทั่วไปแล้วทั้งประเทศไทยเอง หรือต่างประเทศมีโครงการการระดมทุนมากมาย เช่น การระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส, เพื่อการศึกษา, เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาล หรือแม้แต่การระดมทุนเพื่อช่วยในเรื่องของศาสนา ที่เราเห็นตามสถานที่ต่างๆ ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคดิจิทัลแล้ว จึงเกิดการระดมทุนทางออนไลน์ที่เรียกว่า 'คลาวด์ฟันดิ้ง' ซึ่งทุกคนจะสามารถระดมทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา

คลาวด์ฟันดิ้ง คือ ช่องทางการระดมทุนของคนที่มีไอเดียแต่ไม่มีเงินทุน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่อยากทดสอบไอเดียหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ แล้วเผยแพร่สู่มวลชนเพื่อขอระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ หรือแม้กระทั่งในธุรกิจขนาดเล็กที่ผู้ประกอบการต้องการแรงสนับสนุนจากนักลงทุน คลาวด์ฟันดิ้งก็เป็นอีกทางเลือกใหม่ที่จะสามารถทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นได้ โดยขณะนี้ทางสินวัฒนาได้ให้บริการคลาวด์ฟันดิ้ง 2 ประเภทคือ Social และ Equity

  1. Social เป็นการระดมทุนในรูปแบบ Donation, Reward และ Charity
  2. Equity เป็นการระดมทุนที่ได้ผลตอบแทนในรูปแบบหลักทรัพย์

ทำไมต้องสินวัฒนา

ความภาคภูมิใจในการทำงานของเราก็คือการได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และการบริการอย่างมีเกียรติ 'สินวัฒนา' จึงเป็นแพลตฟอร์มการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพที่พัฒนาโดยคนไทย ทีมงานตั้งใจพัฒนาแพลตฟอร์มด้วยใจ และพร้อมที่จะให้คำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับคลาวด์ฟันดิ้งเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ โดยพวกเราหวังว่าสินวัฒนาจะเป็นแพลตฟอร์มของทุกคน และในอนาคตเราจะพาประเทศไทยเพื่อเป็นสะพานไปสู่เอเชีย

เริ่มต้นอย่างไร?

ในต่างประเทศคลาวด์ฟันดิ้งมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการทำธุรกิจสำหรับสตาร์ทอัพเป็นอย่างมาก เพราะสตาร์ทอัพส่วนใหญ่นิยมนำธุรกิจหรือไอเดียของพวกเขาไปโปรโมทเพื่อขอระดมทุนผ่านคลาวด์ฟันดิ้ง เพื่อดูและศึกษาผลตอบรับจากผู้บริโภคแล้วนำมาปรับปรุงธุรกิจหรือไอเดียของพวกเขาให้ดีขึ้น แต่เนื่องจากคลาวด์ฟันดิ้งยังเป็นเทคโนโลยีทางการเงินที่ค่อนข้างใหม่ในประเทศไทย เราจึงพัฒนาแพลตฟอร์มควบคู่ไปกับการให้ความรู้ เพื่อให้คนทั่วไปรับรู้และเข้าใจถึงกระบวนการและประโยชน์ของคลาวด์ฟันดิ้ง ซึ่งมีขั้นตอนและรูปแบบดังต่อไปนี้

เมื่อขอระดมทุนในขั้นแรกสำเร็จ นั่นหมายความว่า ไอเดียหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ สามารถเกิดขึ้นได้จริง, เป็นที่ยอมรับจากมวลชน และสามารถนำมาต่อยอดเพื่อทำธุรกิจจนไปถึงก่อตั้งบริษัทได้ เมื่อก่อตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วความท้าทายต่อไปก็คือการทำให้บริษัทเจริญเติบโต หรือนำพาบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นไปได้ค่อนข้างยาก แม้ในปัจจุบันจะเริ่มมีนักลงทุน(VC/Equity trust)หรือหน่วยงานที่สนใจมอบเงินลงทุนให้กับบริษัทต่างๆเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจก็ตาม การระดมทุนในรูปแบบหลักทรัพย์จึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจขยายตัวขึ้นจนกระทั่งผู้ประกอบการสามารถนำพาบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้

เข้าสู่เว็บไซด์

เริ่มต้นจากไอเดียหรือมีปัญหาที่อยากแก้ไข จากนั้นศึกษาหาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างสรรค์ไอเดียหรือแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย, การวางแผนธุรกิจ, การวางแผนกลยุทธ์ในการทำการตลาด,สร้างแบบจำลองเพื่อพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์, การคำนวณค่าใช้จ่ายในการสร้างผลตอบแทนรวมไปถึงเป้าหมายการระดมทุน และการเตรียมข้อมูลเพื่อสร้างโครงการ เมื่อนำโครงการขึ้นบนแพลตฟอร์มได้แล้ว สามารถนำโครงการไปเผยแพร่แก่กลุ่มคนเป้าหมายหรือกลุ่มคนที่จะสามารถสนับสนุนไอเดียของเรา จนสามารถระดมทุนโครงการได้สำเร็จ

*โดยทางสินวัฒนาจะคิดค่าบริการแพลตฟอร์มเมื่อโครงการสำเร็จเท่านั้น*
*หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลาวด์ฟันดิ้งหรือการสร้างโครงการ
สามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ info@sinwattana.com*

เข้าสู่เว็บไซด์