การระดมทุนที่ได้รับผลตอบแทนเป็นหุ้นและเงินปันผล ต้องการเพิ่มโอกาสในการลงทุนของคุณ? หรือ ต้องการให้ธุรกิจของคุณเติบโต?

เราสร้างความเชื่อมโยงระหว่างนักลงทุนกับเจ้าของธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพ
2013
Sinwattana Platform
2556 – บริษัทจดทะเบียนและเริ่มต้นระบบสินวัฒนา
2014
Roadmap
2557 - เรามี แผนกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง
2015
Social Platform
2558 - ทดสอบระบบของเว็บไซด์ Social ว่าใช้งานได้จริง
2016
BOI and FBL
2560 - ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง BOI และ FBL
2017
Global Partnership
2560 - ได้รับการยืนยันเป็นหุ้นส่วนในระดับสากลอย่างเป็นทางการ
2018
Equity Platform
2561 - ได้รับสิทธิ์ในการเปิดบริการระบบ Equity อย่างเป็นทางการ

คณะกรรมการบริษัท

Kwek Hong Sin

'คุณมีแค่ชีวิตเดียวเท่านั้น!'

ชีวิตนั้นสั้นเกินไปที่จะผัดผ่อนความฝันออกไป ถ้าคุณมีความฝันลองทำให้มันเกิดขึ้นจริงดีกว่าการกลัวความผิดพลาดจนไม่กล้าเดินออกจากจุดเดิม การผลักดันการระดมทุนสาธารณะในประเทศไทยนั้นต้องใช้ความแน่วแน่และความหลงใหลอย่างแรงกล้า ชั้นเชื่อว่า ขณะนี้ คือเวลาทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันให้มันเกิดขึ้นจริง

หงส์สิน เควก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ผู้ก่อตั้ง

Chaicharearn Atibaedya

ไชยเจริญ อติแพทย์

Dr. Thaweesak Loanantakool

ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

Eric Lucke

Eric Lucke

Micheal Yung

Micheal Yung

Prinn Panithchpakdi

ปริญญ์ พานิชภักดิ์

Shakit Chanrungsakul

ชาคริต จันทร์รุ่งสกุล

Vilawan Vanadurongvan

วิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ

Xiaochen Zhang

Xiaochen Zhang