เกี่ยวกับสินวัฒนา

สินวัฒนา คือ ชื่อของแพลตฟอร์ม CrowdFunding ที่มีความน่าเชื่อถือในประเทศไทย เรามีจุดมุ่งหมายที่จะให้บริการในด้าน CrowdFunding กับผู้คนนับล้านทั่วโลก แพลตฟอร์มของเราให้บริการเกี่ยวกับ CrowdFunding ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการบริจาค รูปแบบรางวัล รูปแบบการได้ผลตอบแทนเป็นจำนวนหุ้น รูปแบบการกู้ยืมเงิน และรูปแบบผสม นอกจากนี้เพื่อที่จะสามารถให้บริการและสนับสนุนผู้คนได้ทั่วโลก เรารองรับรูปแบบการขายซอฟต์แวร์ โดยให้บริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Software-as-a-Service) และซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Developer's Edition) สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการที่จะให้บริการ CrowdFunding แก่มวลชน

ทีมของเราเริ่มต้นความคิดด้วยการคำนึงถึงชุมชนและผู้คนเป็นหลัก พวกเรามีเป้าหมายที่จะสนับสนุนผู้คนพร้อมทั้งมุ่งมั่นสู่การเป็นแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร โดยเราจะทำการวินิจฉัยและคัดเลือกโครงการที่มีความหมายสำหรับผู้บริจาคและนักลงทุนของเรา

การพัฒนางานของเราเริ่มต้นในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2013 ความภาคภูมิใจหลักของเราคือการได้รับการไว้วางใจจากลูกค้า การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และการบริการอย่างมีเกียรติ พวกเราเชื่อว่า “การลงทุนไม่ควรที่จะเป็นอุปสรรคหรือเป็นเรื่องที่ต้องทำให้จบลง โดยเฉพาะกับบุคคลหรือธุรกิจที่ต้องการเปลี่ยนและส่งผลให้เกิดผลกระทบที่จะทำให้โลกก้าวหน้าไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น”

การร่วมกันสร้างเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่เราร่วมมือกับประเทศอินโดนีเซีย เนปาล สิงคโปร์ และ ศรีลังกา เพื่อที่จะเติมเต็มช่องว่างต่างๆเกี่ยวกับการเงินด้วยการเงินทางเลือกใหม่ และภูฏาน กัมพูชา จีน ฮ่องกง พม่า และ ฟิลิปปินส์ คือเป้าหมายต่อไปของเรา ด้วยทัศนวิสัยเพื่อความเจริญก้าวหน้า พวกเราจะทำให้ “ประเทศไทยเป็นประตูสู่เอเชีย”

เราเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและการนำเสนอบริการที่เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน

เราคือแพลตฟอร์มของทุกคน!

คณะกรรมการบริษัท

Chaicharearn

ไชยเจริญ อติแพทย์

Thaweesak

ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

EricLucke

Eric Lucke

Kwek Hong Sin

Kwek Hong Sin

MichealYung

Michael Yung

Prinn

ปริญญ์ พานิชภักดิ์

Shakit

ชาคริต จันทร์รุ่งสกุล

Vilawan

วิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ

Xiaochen Zhang

Xiaochen Zhang